SNO-SAMLING P... SEILAND


Bilde fra galleriet

Statens Naturoppsyn avholdt 16.-18. juni sin årlige samling på Seiland House, med over 50 deltakere fra hele landet.
Arrangementet inneholdt alt fra faglige samlinger og møter, befaring av krykkjeberg og ørnereir, tur til Store Bekkarfjord i Seiland Nasjonalpark, samt besøk til samiske offersteiner og andre historiske steder i Altafjorden.
Alta Adventure som var arrangør av samlingen takker for oppdraget og håper både den faglige og den sosiale delen infridde forventningene.
Vi ønsker også lykke til i det videre arbeidet med å ta vare på våre naturressurser.

Nyheter

LES OM PERSONVERN PÅ VÅRE NETTSIDER