Laksefiske


Bilde av guiden

HVA MED ... OPPLEVE LAKSEFISKE I FINNMARKSELVENE UNDER MIDNATTSOLA ? DET SPESIELLE LYSET P... DENNE ...RSTIDEN GJØR OPPLEVELSEN HELT UNIK! NATUREN I DALFØRENE RUNDT V...RE UTVALGTE ELVER GIR EN HELT SPESIELL OPPLEVELSE SOM DU ALDRI GLEMMER !


Laksefiske i elv:
Når vi skal fiske etter laks i Finnmarkselvene, vil opplegget variere noe ut i fra hvilken elv vi har valgt. Vi legger i hovedsak opp til laksefiske i flg. elver (også andre kan bli aktuelle) :
- Eibyelva, 15 min. Fra Alta Lufthavn
- Repparfjordelva, ca 1 time Fra Alta Lufthavn
- Stabbursdalselva, ca 2 timer fra Alta Lufthavn
-
Felles for alle turene er overnatting i våre gammer (dobbeldukede telt).
Fisket skjer normalt med en- eller tohånds fluestenger, og vi fisker vanligvis fra elvebredden eller ved vading ute i elva. Alle tre elvene er gode lakseelver som gir mye både små og storlaks ila. en sommer.
Våre lokalkjente guider kjenner elvene godt, og vet hvilke kulper, og hvor i kulpen laksen står. Når vi får gyteferdige hunnfisker, anbefales ”catch and realease”, mens vi vanligvis tar hannfisken (hardt å være hannfisk !)
Vi fisker normalt 2 - 4 dager, i forskjellige deler av elva. Eibyelva og Stabbursdalselva går igjennom furuskog, og relativt rolige stryk. I Repparfjordelva er det mindre vegetasjon og elva går delvis over skoggrensa, i denne elva er også mer stryk og fosser. Felles for elvene er fantastiske Finnmarksnatur, og uansett fangst, vil laksefiske i disse tre elvene gi minner for livet!

LES OM PERSONVERN PÅ VÅRE NETTSIDER